اکوکاردیوگرافی (Echocardiography) یک فرایند تصویربرداری پزشکی است که برای بررسی و تشخیص مشکلات قلبی استفاده می‌شود. این فرایند از امواج فراصوتی برای تولید تصاویر سه بعدی از قلب و سایر بخش‌های مرتبط با آن، از جمله سوپاپ‌ها، دیواره‌ها و عروق، استفاده می‌کند.

اکو قلبی به پزشک اطلاعات دقیقی از اندازه، شکل و عملکرد قلب ارائه می‌دهد. این تست معمولاً برای تشخیص بیماری‌های قلبی مانند انسداد عروق، ورم قلب، اختلالات ساختاری و عملکردی قلب، تعیین سطح آسیب بعد از حملات قلبی و ارزیابی عملکرد سوپاپ‌ها استفاده می‌شود. اکو قلبی نیز می‌تواند در مانیتورینگ بیماران با بیماری‌های قلبی، اعمال جراحی قلبی و پس از آن، به کار رود.